ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο σωστός σχεδιασμός ενός χώρου καθορίζει την ποιότητα διαβίωσης των χρηστών του. Προδιαγράφει, επίσης, τον βαθμό παραγωγικότητας μιας επιχείρησης στην περίπτωση ενός επαγγελματικού χώρου. Διαθέτοντας γνώση του αντικειμένου, εμπειρία καθώς και οξυμμένη αισθητική, σας παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες διαμόρφωσης και διακόσμησης που θα συμβάλουν στην ορθότερη διαχείριση αποπεράτωσης της κατασκευής σας:

  • Σχεδιασμός / Μελέτη εσωτερικών χώρων

  • Σχεδιασμός / Στήσιμο βιτρίνας, εκθεσιακού περιπτέρου

  • Σχεδιασμός αντικειμένων – ειδικών κατασκευών

  • Επιλογή υλικών (δάπεδα, υφάσματα, έπιπλα, επενδύσεις κ.α.)

  • Κοστολόγηση κατασκευής

  • Επίβλεψη και υλοποίηση κατασκευής